Γκόλνα Κορνηλία, Κωνσταντινούπολη, Πόλη των πόθων

(Μτφ. Λυδία Πολυζοπούλου)

εκδ. "ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"